Điều khoản sử dụng


- Quý khách sử dụng đúng theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt kèm theo để đảm bảo chất lượng tối ưu.
- Sử dụng nguồn điện 220v - 50Hz ổn định.
- Không tự tháo mở và tác động từ bên ngoài.