Chính sách bảo hành


Chúng tôi bảo hành sản phẩm trong vòng 18 tháng đối với mọi hư hỏng kỹ thuật. Chúng tôi không bảo hành sản phẩm nếu sản phẩm không được sử dụng đúng quy cách; Sản phẩm bị con người tác động lên, hoặc do thiên tai, lốc, bão, sấm sét...